Goede doelen

Goede doelen die we o.a sponseren:

Wij willen schoon drinkwater voor iedereen. Wij geloven dat we de hele wereld toegang kunnen geven tot veilig drinkwater. Daarom maken wij, Made Blue, water van water. Op steeds meer plekken spiegelen wij ons dagelijks watergebruik naar landen waar schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Door samen te werken met ervaren partners kunnen wij tegen beperkte kosten de toegang tot drinkwater realiseren én onderhouden.

Nieuwe auto van de Zonnebloem.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 65 jaar. Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan. En zorgen we er samen met attractieparken en musea voor dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.

1280_422_6_97_0_nl_jeugdsportfonds_1

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan, zoals we allemaal weten: overgewicht is een groeiend probleem in Nederland.

Bambanani

De Vrienden van Bambanani helpen niet vanuit liefdadigheid, maar vanuit de overtuiging dat dit lokale probleem om een structurele lokale oplossing vraagt. Dat doen we door onze Day Care Centers in Zuid-Afrika stap voor stap zelfredzaam te maken. Kinderen die naar een Day Care Center gaan, lopen minder risico op ondervoedings ziekte en misbruik. Krijgen meer ruimte om te dromen en betere kansen om die dromen waar te maken. Deze ‘Bambanani Community Development Organization’ volgt de ontwikkelingen ter plekke, komt in actie zodra dat nodig is en fungeert als werkgever van alle plaatselijk betrokkenen zoals de field- en bouwcoördinatoren.